POLÍTICA DE PRIVACITAT

ILEROFFICE, SL disposa d’un fitxer automatitzat de les dades de caràcter personal facilitades voluntàriament pels seus usuaris a les plataformes web d'Oficentre. Aquest fitxer ha estat degudament notificat a l’Agència de Protecció de Dades, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

ILEROFFICE, SL garanteix la privadesa d’aquestes dades i es compromet a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. ILEROFFICE, SL recopila aquestes dades amb la finalitat de gestionar la teva compra, enviament, servei postventa i atenció al client.

L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i ILEROFFICE, SL es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret. ILEROFFICE, SL podrà utilitzar el fitxer de dades d’usuaris per informar de modificacions en el servei, però sol·licitarà sempre l’autorització expressa per part de l’usuari per a l’enviament de missatges informatius i/o de publicitat sobre productes i serveis. En cap cas es podrà comunicar o cedir les dades a tercers.

Les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per tant, l’usuari podrà exercir els drets que la Llei li reconegui d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

Qualsevol usuari pot exercir aquest dret mitjançant correu electrònic a oficentre@oficentre.com